Филтриране и Класиране на Компании

Списъкът показва първите 20 дружества от общо 219 дружества в избраният регион/индустрия, които формират приходи за 2021 г.

*забележка: прагът на същественост за показаните компании е ограничен до минимум 20 броя, но не повече от по-малкия брой компании, които формират 75% от приходите във филтъра или 50% от броя на компаниите във филтъра, но не повече от 2000.
име на компания приходи от
продажби
% от пазара общо
приходи
счетоводна
печалба
собствен
капитал
общо
активи
средносп.
персонал
средномес.
бюджет за заплата
Общо за всички 219 компании в избраният регион/индустрия: 100%
Общо за всички 20 компании в списъка: 97,4%
1 % 139 240 279 650 1 368 1 966
2 % 1 255 109 4 560 326 10 909 1 692
3 % 33 642 34 620 74 3 492
4 % 7 371 9 968 132 883
5 % 543 2 688 3 5 444
6 % -4 679 19 095 17 5 696
7 % 941 1 263 9 1 537
8 % 248 700 4 2 458
9 % 1 227 2 137 82 402
10 % 84 12 170 26 3 871
11 % 650 713 16 838
12 % 268 537 2 750
13 % 274 740 1 0
14 % 1 761 4 359 10 958
15 % 4 367 3 444
16 % -51 55 45 1 077
17 % 53 77 27 783
18 % 755 866 19 973
19 % 82 89 2 708
20 % 297 551 4 604