Исторически съдружник в - 3 дружества (от 0 до 100% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от-до с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 10.06.2008 - 05.07.2013
100%
2 17.06.2010 - 27.06.2014
23,4%
3 28.01.2011 - 26.01.2017
67%

Исторически в съдружие с - 11 лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от-до дял в историческо съдружие със в дружество
1 14.04.2008 - 17.06.2021 0,0%
2 14.04.2008 - 17.06.2021 0,1%
3 14.04.2008 - 17.06.2021 0,3%
4 14.04.2008 - 03.08.2017 1,9%
5 17.06.2008 - 12.08.2022 73%
6 07.08.2008 - 13.03.2018 73%
7 04.01.2011 - 11.08.2011 30,1%
8 17.06.2010 - 27.06.2014 1,7%
9 17.06.2010 - 27.06.2014 17,8%
10 17.06.2010 - 27.06.2014 2,8%
11 17.06.2010 - 27.06.2014 1,5%
12 28.01.2011 - 26.01.2017 33%