Исторически съдружник в - 0 дружества (от 0 до 100% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Няма исторически участия

Исторически в съдружие с - 4 лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от-до дял в историческо съдружие със в дружество
1 14.04.2008 - 03.08.2017 1,9%
2 26.08.2010 - 24.03.2011 39,0%
3 26.08.2010 - 24.03.2011 0,7%
4 24.03.2011 - 30.12.2013 18,4%