АНТОН БОРИСОВ ПАВЛОВ

Представляващ във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС (ЕС ЕР ТЕ) | ООД | София | Действащ Управител
2 СПАРТАК ТЕКСИМ | ООД | София | Действащ Управител
3 КОНСОРЦИУМ РД - ПАЗАРДЖИК 2017 | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност управляващ
4 РСУО - СТАРА ЗАГОРА | ДЗЗД | гр. София | развиващ дейност управляващ