ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Собственост във: 1 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ХЕДЖКЛУБ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала

Исторически участия