ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ИВАН ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ

Представляващ във - 5 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Председател
2 ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Председател
3 КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА | Сдружение | София | Действащ Председател
4 ЦЕРБ СОЛАР | ЕООД | София | Действащ Управител
5 Ц.Б.Г. - МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 11 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРО - ИРАНСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
2 БЪЛГАРО - ЙЕМЕНСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
4 ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
5 КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
6 КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ | АД | Драгоман | Действащ Съвет на директорите
7 МИГ - ЗЛАТОГРАД - НЕДЕЛИНО | Сдружение | Златоград | Действащ Управителен съвет
8 НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
9 СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРО - РУСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
10 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
11 КОНДОР И СИЕ - МЕЛНИЦИ - ЧЕРВЕН БРЯГ | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 5 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 10.00% ЦЕРБ - ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ | ООД | София | Действащ Съдружник
2 6.00% РЕА СМАРТ ГРИД СЪЛЮШЪНС | ООД | София | Действащ Съдружник
3 20.00% Ц.Б.Г. - МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ | ООД | София | Замразен Съдружник
4 16.67% РЕСК | ООД | София | Замразен Съдружник
5 0.17% КАВЕ | ООД | Каварна | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 17 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.