ЙОСИФ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Исторически участия