КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС | АД | Бургас | Действащ Надзорен съвет

Собственост във: 6 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ПИ ПАУЪР | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
100.00% ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
50.00% ДИ ЕНД ПИ СОЛАР | ООД | София | Действащ Съдружник
45.00% АЛАДИН 1784 | ООД | София | Действащ Съдружник
38.40% БГ ФУУДС ТРЕЙДИНГ ООД | ООД | София | Действащ Съдружник
30.00% БИ ЕС ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия