ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ НАЧКОВ

Представляващ във - 13 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 АКН ИНВЕСТ | ООД | Добрич | Действащ Управител
2 АУТО КЕЛИ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
3 БАУЕР КАР | ООД | Оброчище | Действащ Управител
4 БЕРГЕР КАР | ООД | Варна | Действащ Управител
5 ЕЛИТ КАР | ООД | Варна | Действащ Управител
6 ЕЛИТ КАР 33 | ООД | Варна | Действащ Управител
7 ЕЛИТ КАР СЕРВИЗ | ООД | Варна | Действащ Управител
8 ЕЛИТ КАР ТРЕЙДИНГ | ООД | Добрич | Действащ Управител
9 ЗЕТЕЛ | ООД | София | Действащ Управител
10 НЕКСУС БЪЛГЕРИЯ | ООД | София | Действащ Управител
11 ЗЕТЕЛ 2 | ООД | Варна | Замразен Управител
12 ЗЕТЕЛ1 | ООД | Варна | Замразен Управител
13 СМАРТЕХ | ООД | Варна | Замразен Управител

Собственост във - 12 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% БЕРГЕР КАР | ООД | Варна | Действащ Съдружник
2 50.00% ЕЛИТ КАР СЕРВИЗ | ООД | Варна | Действащ Съдружник
3 50.00% БАУЕР КАР | ООД | Оброчище | Действащ Съдружник
4 50.00% ЗЕТЕЛ | ООД | София | Действащ Съдружник
5 40.00% ЕЛИТ КАР | ООД | Варна | Действащ Съдружник
6 35.00% ЕЛИТ КАР ТРЕЙДИНГ | ООД | Добрич | Действащ Съдружник
7 33.33% АКН ИНВЕСТ | ООД | Добрич | Действащ Съдружник
8 25.00% ЕЛИТ КАР 33 | ООД | Варна | Действащ Съдружник
9 25.00% АУТОМЕ | ООД | Добрич | Действащ Съдружник
10 50.00% СМАРТЕХ | ООД | Варна | Замразен Съдружник
11 50.00% ЗЕТЕЛ 2 | ООД | Варна | Замразен Съдружник
12 50.00% ЗЕТЕЛ1 | ООД | Варна | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 17 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.