МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Представляващ във: 4 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 | АД | София | Действащ Представител
КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ | АД | Медникарово | Действащ Представител
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Представител
АЛПИК ЕНЕРДЖИ СЕ - КЛОН БЪЛГАРИЯ | КЧТ | София | Закриване на клон на чуждестранния търговец Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 4 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 | АД | София | Действащ Съвет на директорите
КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ | АД | Медникарово | Действащ Съвет на директорите
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Исторически участия