НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
НЕУТРОН | АД | Козлодуй | Прекратяване на търговската дейност Съвет на директорите

Исторически участия