ОРЛИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност управляващ
2 А2 - ОРЛИН АЛЕКСИЕВ | ЕТ | София | Замразен Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% БИЛД - А2 | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% А2 - ОРЛИН АЛЕКСИЕВ | ЕТ | София | Замразен Физическо лице търговец