РАДИ СТЕФАНОВ МИХАЛЕВ

Собственост във - 3 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 34.00% МЕСОКОМБИНАТ СЕВЛИЕВО 1929 | ООД | Севлиево | Действащ Съдружник
2 33.00% РЕГАЛО | ООД | Севлиево | Действащ Съдружник
3 25.00% МУЛТИМЕС ФАРМ | АД | Лясковец | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.