Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 130316140, София , действащ

дата на основане: 10.12.2004

регистрация по ДДС: ДА - от 17.02.2005 г.

КИД 2008: 5229 - Други спомагателни дейности в транспорта

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 14.11.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

2 022 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

1 071

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

-2,0% trend-down

graph-green
5%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
999%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
999%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ - управител

ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ - управителен съвет

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ - управителен съвет

ГЕОРГИ СЪБЕВ СЪБЕВ - управителен съвет

Действителен собственик:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА - Собственик – публично предприятие

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 1 071 393 881 0,3 %
down-203
В област София (столица) 575 116 667 0,5 %
down-83
В община Столична 575 116 667 0,5 %
down-83
По код на икономическа дейност (5229) 16 1 941 0,8 %
down-7

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 8 928 236 445 3,8 %
down-797
В област София (столица) 6 729 73 443 9,2 %
down-527
В община Столична 6 729 73 443 9,2 %
down-527
По код на икономическа дейност (5229) 137 1 239 11,1 %
down-9

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи -2,0%
счетоводна печалба +6,9%
EBITDA -2,5%
общо активи +6,7%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 2 022
средна брутна месечна заплата 2 606
среден бюджет за месечна заплата 3 100
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 51 569 74 322 83 259 60 374 34 618 28 254 35 667
оперативни приходи 39 769 38 087 31 486 31 765 27 392 27 409 27 773
нетни приходи от продажби 35 358 32 600 27 796 26 137 23 990 23 962 27 773
счетоводна печалба/загуба -13 856 16 930 7 211 -14 279 -7 445 7 105
оперативна печалба/загуба 0 0 0 0 115 0 0
нетна печалба/загуба -15 180 14 441 6 611 -13 057 -7 105 -664 92
EBITDA 18 805 49 075 39 074 9 644 12 242 17 168 15 367
сума на всички активи 900 763 888 498 902 232 910 926 851 017 815 692 810 875
дълготрайни активи 877 794 864 440 879 435 894 240 828 893 647 432 636 958
материални запаси 369 595 821 874 894 650 707
парични средства 13 265 14 081 11 578 5 889 5 104 6 185 5 967
вземания общо 4 297 9 153 9 459 9 179 15 240 160 264 166 877
задължения общо 114 531 115 898 243 688 268 462 169 888 143 957 158 000
задължения към банки 103 180 110 638 150 655 183 250 165 876 142 084 155 294
собствен капитал 746 018 761 333 658 544 642 464 610 569 609 122 599 415
средно годишен персонал 245 230 222 228 216 206 136

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 244,8 238 - 255 239 238 239 242 242 242 247 248 249 245 252 255
2013 230,0 225 - 237 226 225 225 231 234 232 230 233 228 229 230 237
2012 222,0 217 - 229 218 217 224 219 217 222 219 223 222 226 229 228
2011 227,7 219 - 235 219 225 228 228 232 232 235 230 227 230 224 222
2010 215,9 204 - 227 205 208 204 207 213 215 220 220 223 225 224 227
2009 205,8 198 - 211 200 198 202 209 202 207 209 208 209 209 211 206
2008 136,3 107 - 205 107 108 111 111 111 113 110 112 153 197 197 205
2007 106,5 103 - 112 106 107 106 112 106 108 104 105 103 106 106 109
2006 103,1 90 - 111 90 96 102 102 105 105 111 107 107 103 102 107
2005 78,6 8 - 150 105 126 137 139 150 142 136 8

Регистърни данни

Наименование:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

| ДП

Транслитерация:

BULGARIAN PORTS INFRASTRUCTURE

ЕИК:

130316140

Адрес:

София (столица), София, ул.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69

Основана:

10.12.2004

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 17.02.2005

КИД 2008:

5229 - Други спомагателни дейности в транспорта

Предмет на дейност:

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПОДХОДНИ КАНАЛИ, ПРИСТАНИЩНИ АКВАТОРИИ, МОРСКИ И РЕЧНИ ДЕПА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДРАГАЖНА МАСА, ВЪЛНОЛОМИ, ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ, ОБСЛУЖВАЩИ ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, КАНАЛИТЕ И АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА; СЪБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАКСИ ПО ЧЛ.103B, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ.116A, АЛ.3 И ЧЛ.117Б, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪР, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; ПОДПОМАГАНЕ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРИТЕ С ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ И НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.116A, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ОРГАНИЗИРАНЕ НАБИРАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1, T.1 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ СВЕТОВНАТА МОРСКА СИСТЕМА ЗА БЕДСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ КОРАБ-БРЯГ И БРЯГ-КОРАБ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

История на промените

2022.11.14+

Промяна на управители:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ

2022.07.04+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ СЪБЕВ СЪБЕВ

АННА СТОЯНОВА МИХНЕВА-НАТОВА

2022.02.07+

Промяна на управители:

АННА СТОЯНОВА МИХНЕВА-НАТОВА

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

2021.08.10+

Промяна на управители:

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ БОРИСОВ ЗАБУРТОВ

АЛЕКСАНДЪР МИЛАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

2021.02.18+

Промяна на управители:

АЛЕКСАНДЪР МИЛАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР ТРАЙКОВ ТОДОРОВ

СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ МИЧЕВ

2014.02.13+

Промяна на управители:

СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ МИЧЕВ

АНГЕЛ БОРИСОВ ЗАБУРТОВ

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ НЕЙЧЕВ

2012.06.07+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР ТРАЙКОВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ

МИРОСЛАВ МИЛАНОВ МИЛАНОВ

Промяна на управители:

ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ

2010.11.10+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ МОСКОВ

2009.11.04+

Промяна на управители:

СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ НЕЙЧЕВ

МИРОСЛАВ МИЛАНОВ МИЛАНОВ

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ МОСКОВ

ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ

СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА

СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ

МЛАДЕН ДРАГАНОВ КОСТОВ

2009.03.31+

Промяна на предмет на дейност:

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПОДХОДНИ КАНАЛИ, ПРИСТАНИЩНИ АКВАТОРИИ, МОРСКИ И РЕЧНИ ДЕПА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДРАГАЖНА МАСА, ВЪЛНОЛОМИ, ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ, ОБСЛУЖВАЩИ ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, КАНАЛИТЕ И АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА; СЪБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАКСИ ПО ЧЛ.103B, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ.116A, АЛ.3 И ЧЛ.117Б, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪР, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; ПОДПОМАГАНЕ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРИТЕ С ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ И НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.116A, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ОРГАНИЗИРАНЕ НАБИРАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1, T.1 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ СВЕТОВНАТА МОРСКА СИСТЕМА ЗА БЕДСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ КОРАБ-БРЯГ И БРЯГ-КОРАБ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПОДХОДНИ КАНАЛИ, ПРИСТАНИЩНИ АКВАТОРИИ, МОРСКИ И РЕЧНИ ДЕПА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДРАГАЖНА МАСА, ВЪЛНОЛОМИ, ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ, ОБСЛУЖВАЩИ ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАВИГАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, КАНАЛИТЕ И АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА; СЪБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАКСИ ПО ЧЛ.103B, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ.116A, АЛ.3 И ЧЛ.117Б, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ИЗГОТВЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪР, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА; ПОДПОМАГАНЕ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ И ДОГОВОРИТЕ С ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ И НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.116A, АЛ.1 ОТ ЗМПВВППРБ; ОРГАНИЗИРАНЕ НАБИРАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1, T.1 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

2009.02.09+

Промяна на легалната форма:

Търговец, публично предприятие

Държавно предприятие

Накратко за ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП (BULGARIAN PORTS INFRASTRUCTURE), с ЕИК 130316140, е основана на 10.12.2004 г. и е свързана с 1 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" . Представлява се от ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ - Управител, ПЕТЪР ИВОВ СЕФЕРОВ - Управителен съвет, ДИМИТЪР НИКОЛОВ СИМЕОНОВ - Управителен съвет, ГЕОРГИ СЪБЕВ СЪБЕВ - Управителен съвет.

Дружеството е на 1 071 място по приходи в България за 2021 г., на 575 място в област София (столица), на 575 място в Столична и на 16 място по приходи в своята индустрия по КИД 5229 - Други спомагателни дейности в транспорта.

Средномесечната нетна работна заплата в ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА за 2021 г. е в размер на 2022 лв, което му отрежда 8 928 място по приходи в България за 2021 г., на 6729 място в област София (столица), на 6729 място в община Столична и 137 по КИД - 5229.

За 2021 г. ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА реализира -2,0% спад на приходите, 6,9% ръст на печалбата, -2,5% спад на EBITDA, 6,7% ръст на активите.

Съдружия

Асоциирани дружества - 1 (в които ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 20.0% ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП - БУРГАС | АД | Бургас | Действащ

Понастоящем в съдружие със - 4

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 20.0% ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП - БУРГАС | АД | Бургас | Действащ
2 20.0% ОБЩИНА БУРГАС ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП - БУРГАС | АД | Бургас | Действащ
3 20.0% ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП - БУРГАС | АД | Бургас | Действащ
4 20.0% ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП - БУРГАС | АД | Бургас | Действащ

Исторически Съдружия