Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

статус: заличен

ЕИК, град, статус: 201105038, София , заличен

дата на основане: 01.04.2010

регистрация по ДДС: НЕ

КИД 2008: 6120 - Далекосъобщителна дейност по безжичен път

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 20.07.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

5 791 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

735

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+91,3% trend-up

graph-green
6%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
310%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
999%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ - съвет на директорите

ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ - съвет на директорите

ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ - представител

АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ - съвет на директорите

Собственост:

ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ 100% - едноличен собственик на капитала

Действителни собственици:

АДРИЯ МИДКО Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЮНАЙТЕД ГРУП БЪЛГАРИЯ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

АДРИА ТОПКО Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ДЖЕРАРД ЕНТЪРПРАЙСИС ЛЛС - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

БИСИИСИ МЕНИДЖМЪНТ Х ЛИМИТЕД - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

САМЪР МИД КО Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

САМЪР БИДКО Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

БИСИ ПАРТНЪРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

САМЪР ИНВЕСТ С.А.Р.Л - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЮНАЙТЕД ГРУП Б.В - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ДРАГАН ШОЛАК - Действителен собственик, физическо лице

САМЪР ПЕРЪНТ С.А.Р.Л - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

СЛОВЕНИЯ БРОУДБАНД С.А.Р.Л - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 735 393 881 0,2 %
up450
В област София (столица) 406 116 667 0,3 %
up253
В община Столична 406 116 667 0,3 %
up253
По код на икономическа дейност (6120) 4 67 6,0 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 2 073 236 445 0,9 %
up1 438
В област София (столица) 1 581 73 443 2,2 %
up1 158
В община Столична 1 581 73 443 2,2 %
up1 158
По код на икономическа дейност (6120) 4 51 7,8 %
up1

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +91,3%
счетоводна печалба +233,6%
EBITDA +169,7%
общо активи +36,2%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 5 791
средна брутна месечна заплата 6 848
среден бюджет за месечна заплата 7 416
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за НУРТС БЪЛГАРИЯ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
общо приходи 67 965 66 061 57 998 51 269 18 403
оперативни приходи 66 091 65 136 57 850 50 773 18 403
нетни приходи от продажби 40 725 53 412 0 52 001 18 403
счетоводна печалба/загуба -34 042 4 614 1 304 5 837 4 481
оперативна печалба/загуба 0 8 812 8 326 5 123 4 568
нетна печалба/загуба -30 651 4 151 1 164 5 189 4 033
EBITDA 17 323 16 930 15 354 19 480 8 147
сума на всички активи 174 023 270 616 257 734 211 547 131 627
дълготрайни активи 62 264 80 286 89 437 89 671 98 460
материални запаси 2 560 6 987 3 532 3 706 3 683
парични средства 2 595 4 336 9 696 4 230 197
вземания общо 13 459 14 681 23 385 23 212 11 689
задължения общо 51 566 105 222 95 217 90 843 16 112
задължения към банки 117 112 100 78 233 1 459
собствен капитал 122 391 164 875 161 868 120 704 115 515
средно годишен персонал 320 361 381 425 411

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 319,8 297 - 352 352 349 339 334 328 317 312 307 301 301 297 300
2013 361,3 355 - 372 371 371 372 372 357 359 356 355 355 356 357 355
2012 381,2 372 - 421 421 386 383 383 380 374 375 377 377 372 374 372
2011 425,1 421 - 427 421 425 427 424 425 426 424 425 425 426 427 426
2010 171,3 404 - 421 405 404 408 417 421

Регистърни данни

Наименование:

НУРТС БЪЛГАРИЯ

| ЕАД

Транслитерация:

NURTS BULGARIA EAD

ЕИК:

201105038

Адрес:

София (столица), София, ж.к. Изток, ул.Пейо К. Яворов 2

Основана:

01.04.2010

Статус:

Заличен

ДДС регистрация:

НЕ

КИД 2008:

6120 - Далекосъобщителна дейност по безжичен път

Вписан капитал:

151 482 310 лв

Внесен капитал:

151 482 310 лв

Предмет на дейност:

ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЗЕМНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (ИЗЛЪЧВАНЕ) НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРОГРАМИ, АНАЛОГОВ РАДИОРЕЛЕЕН И САТЕЛИТЕН ПРЕНОС, УСЛУГИ ПО КОЛОКИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТНИ МРЕЖИ, ТЪРГОВСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ЗА ДЕЙНОСТИ КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

История на промените

2022.01.17+

Промяна на управители:

ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ

АНДРАШ ПАЛИ

ЕМИЛ ИЛИЕВ АТАНАСОВ

2021.03.29+

Промяна на управители:

АНДРАШ ПАЛИ

РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ

2019.04.08+

Промяна на управители:

РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ

МИРОСЛАВ НИСТОРОВ ПЕТРОВ

2017.07.07+

Промяна на управители:

МИРОСЛАВ НИСТОРОВ ПЕТРОВ

АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ

РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

2015.07.13+

Промяна на съдружници:

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 100% дял

МАНСЕЛОРД ЛИМИТИД 100% дял

Промяна на управители:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ

РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СВИЛЕН ХРИСТОВ ПОПОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЕЗЕРСКА

ПЕНЧО ЖИВКОВ ДАСКАЛОВ

ОЛИВИЕ КУРИОЛ

2014.11.18+

Промяна на управители:

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЕЗЕРСКА

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

2013.11.25+

Промяна на управители:

ПЕНЧО ЖИВКОВ ДАСКАЛОВ

ТАТЯНА ЙОВЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

2012.10.17+

Промяна на капитала:

151 482 310 лв.

111 482 310 лв.

2011.10.13+

Промяна на управители:

СВИЛЕН ХРИСТОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

ОЛИВИЕ КУРИОЛ

БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ

АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ

МИХАЕЛА ХРИСТОВА КАЛАЙДЖИЕВА

2011.01.10+

Промяна на управители:

АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ

МАТИАС ЛОРАН ЖОРЖ ЛАФЕРЕР

2010.09.28+

Промяна на управители:

БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ

ЕМИЛ ИЛИЕВ АТАНАСОВ

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ

МАТИАС ЛОРАН ЖОРЖ ЛАФЕРЕР

МИХАЕЛА ХРИСТОВА КАЛАЙДЖИЕВА

СВЕТЛОЗАР ТАНЕВ ЖЕЛЕВ

ДАНАИЛ ГЕРМАНОВ ДЕЛЧЕВ

МАРИО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА РИЗОВА

Промяна на предмет на дейност:

ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЗЕМНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (ИЗЛЪЧВАНЕ) НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРОГРАМИ, АНАЛОГОВ РАДИОРЕЛЕЕН И САТЕЛИТЕН ПРЕНОС, УСЛУГИ ПО КОЛОКИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТНИ МРЕЖИ, ТЪРГОВСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ЗА ДЕЙНОСТИ КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЗЕМНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (ИЗЛЪЧВАНЕ) НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРОГРАМИ, АНАЛОГОВ РАДИОРЕЛЕЕН И САТЕЛИТЕН ПРЕНОС, УСЛУГИ ПО КОЛОКИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТНИ МРЕЖИ, ТЪРГОВСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ЗА ДЕЙНОСТИ КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

Промяна на адрес:

София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Пейо К. Яворов 2

София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Пейо К. Яворов 2

Промяна на легалната форма:

Акционерно дружество

Еднолично акционерно дружество

2010.08.20+

Промяна на адрес:

София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Пейо К. Яворов 2

София, район Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2

2010.08.17+

Промяна на адрес:

София, район Изгрев, ж.к. ИЗТОК, ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2

София, район Изгрев, ж.к. ИЗТОК, бул. ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2

2010.08.05+

Промяна на капитала:

111 482 310 лв.

50 000 лв.

Накратко за НУРТС БЪЛГАРИЯ

НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД (NURTS BULGARIA EAD), с ЕИК 201105038, е основана на 01.04.2010 г. и е свързана с 2 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Заличен" и с капитал от 151 482 310 лева. Представлява се от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ - Съвет на директорите, ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ - Съвет на директорите, ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ - Представител, АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ - Съвет на директорите. Съдружници в НУРТС БЪЛГАРИЯ са ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ с 100% от капитала.

Дружеството е на 735 място по приходи в България за 2021 г., на 406 място в област София (столица), на 406 място в Столична и на 4 място по приходи в своята индустрия по КИД 6120 - Далекосъобщителна дейност по безжичен път.

Средномесечната нетна работна заплата в НУРТС БЪЛГАРИЯ за 2021 г. е в размер на 5791 лв, което му отрежда 2 073 място по приходи в България за 2021 г., на 1581 място в област София (столица), на 1581 място в община Столична и 4 по КИД - 6120.

За 2021 г. НУРТС БЪЛГАРИЯ реализира 91,3% ръст на приходите, 233,6% ръст на печалбата, 169,7% ръст на EBITDA, 36,2% ръст на активите.

Съдружия

Дружества от група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% ВИВАКОМ НЕТ | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% НЕТ 1 | ЕООД | София | Действащ
ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ - дружество майка

Исторически Съдружия