АТАНАС ИВАНОВ ТОНЕВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 2 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 20.40% ПРАЙМ СПЕД | АД | София | Действащ Акционер
2 0.77% ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 21 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
10.00% ИВО АТАНАСОВ ТОНЕВ ПРАЙМ СПЕД
9.60% ВЕРКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА ПРАЙМ СПЕД
7.10% НИКОЛАЙЧО БОРИСОВ ГИГОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.80% ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БОЖОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ ПЕНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% СТЕФАН ХРИСТОВ БОТЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНТОНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% НИКОЛАЙ БОРИСОВ НИКОЛОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
1.63% КИРИЛ ЕРМЕНКОВ НАЙДЕНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.87% ВИКТОР СТОЯНОВ РЕЛЬОВСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.80% ИВО АТАНАСОВ ТОНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% АНГЕЛ ТРИФОНОВ ГАНЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% ПАРАСКЕВ АНГЕЛОВ ПАРАСКЕВОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ВЕКОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.77% ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ДРАГОМИРОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.47% БОЙЧО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ
0.47% ХРИСТО СТЕФАНОВ БОТЕВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ - СОФИЯ