АТАНАСИОС КАЦИРУБАС

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕРГЕКС - КЪНСАЛТИНГ | ЕООД | София | Действащ Управител
2 УЕЛЛЕСЛИ ВЕНЧЪРС | ООД | София | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕРГЕКС - КЪНСАЛТИНГ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% УЕЛЛЕСЛИ ВЕНЧЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
50.00% СОФИЯ САЛАТА УЕЛЛЕСЛИ ВЕНЧЪРС