ДИАНА АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСИЕВА

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЕНЕРГОЕЛИТ | ЕООД | Маломир | Действащ Управител

Собственост във - 2 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ГРИЙН ПИЙС 1 | ООД | Стефан Караджово | Замразен Съдружник
2 25.00% ПЕТРОЛ ЕЙ ПИ | ООД | Ямбол | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.