ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ

Представляващ във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Управител
ИНВЕСТ 22 | ЕООД | София | Действащ Управител

Собственост във: 3 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ИНВЕСТ 22 | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
50.00% ДЕБЕЛТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ | ООД | Хасково | Действащ Съдружник
10.00% НИП ИНВЕСТ | ООД | Варна | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия