ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ Съвет на директорите
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РЕДЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Политическа организация | гр. София | Замразен член на колективен орган на управление

Исторически участия