ИВА ЕДУАРД НИКОЛОВА

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЕАД | Козлодуй | Действащ Съвет на директорите
СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ - ЛОМ | Сдружение | гр. Лом | развиващ дейност член на УС

Собственост във: 1 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
23.00% АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВ И ПАРТНЬОРИ | Адвокатско дружество | гр. София | развиващ дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия