ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ

Представляващ във: 5 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
АЦК | ООД | София | Действащ Управител
ЕКОТРАНЗИТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | София | Действащ Управител
РЕС ПРОЕКТИ | АД | София | Действащ Представител
ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК | Фондация | София | Действащ Председател
ЦЕМ КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 3 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
РЕС ПРОЕКТИ | АД | София | Действащ Съвет на директорите
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН ГОЛФ КЛУБ ЛАЙТХАУС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК | Фондация | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във: 2 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
34.00% ЦЕМ КОНСУЛТ | ООД | София | Действащ Съдружник
25.00% ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 4 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия