ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Представляващ във: 5 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Председател
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Председател
КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА | Сдружение | София | Действащ Председател
ЦЕРБ СОЛАР | ЕООД | София | Действащ Управител
Ц.Б.Г.- МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 11 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРО-ИРАНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
БЪЛГАРО-ЙЕМЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР УМНИ МРЕЖИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ | АД | Драгоман | Действащ Съвет на директорите
МИГ-ЗЛАТОГРАД-НЕДЕЛИНО | Сдружение | Златоград | Действащ Управителен съвет
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
КОНДОР И СИЕ-МЕЛНИЦИ - ЧЕРВЕН БРЯГ | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във: 5 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
10.00% ЦЕРБ-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ | ООД | София | Действащ Съдружник
6.00% РЕА СМАРТ ГРИД СЪЛЮШЪНС | ООД | София | Действащ Съдружник
20.00% Ц.Б.Г.- МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ | ООД | София | Замразен Съдружник
16.67% РЕСК | ООД | София | Замразен Съдружник
0.17% КАВЕ | ООД | Каварна | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 17 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия