КАЛИН НИКОЛОВ КЛИСАРОВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 РИСК ТРАНСФЕР | ООД | София | Действащ Управител
2 ИГАЙД | ЕООД | София | Замразен Управител
3 ИКРИЕЙТИВ | ООД | София | Замразен Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ И ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 4 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% РИСК ТРАНСФЕР | ООД | София | Действащ Съдружник
2 100.00% ИГАЙД | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
3 47.00% ИКРИЕЙТИВ | ООД | София | Замразен Съдружник
4 2.00% ВИРТУАЛНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА АГРЕГАТОР | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.