КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС | АД | Бургас | Действащ Надзорен съвет

Собственост във - 6 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 100.00% ПИ ПАУЪР | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
3 50.00% ДИ ЕНД ПИ СОЛАР | ООД | София | Действащ Съдружник
4 45.00% АЛАДИН 1784 | ООД | София | Действащ Съдружник
5 38.40% БГ ФУУДС ТРЕЙДИНГ ООД | ООД | София | Действащ Съдружник
6 30.00% БИ ЕС ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 9 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.