МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
АЙ СИ ДЖИ БИ | АД | София | Действащ Надзорен съвет
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Исторически участия