НИНА ПЕТКОВА СТАВРЕВА

Представляващ във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БОРИНА | ООД | София | Действащ Управител
БЛЕК СИЙ ФАЙНАНС | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във: 2 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
50.00% БОРИНА | ООД | София | Действащ Съдружник
100.00% БЛЕК СИЙ ФАЙНАНС | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
50.00% БОРИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТАВРЕВ БОРИНА

Исторически участия