СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ

Представляващ във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ И ОБЩИНИ (ДОБРО) | Сдружение | София | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ И ОБЩИНИ (ДОБРО) | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във: 3 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ЕС ДЖИ ЕС ИНВЕСТМЪНТ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
33.33% ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ПЪБЛИК АФЕЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник
35.00% АСЕА | ООД | Шумен | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 5 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия