ВАЛЕНТИН ГОРЯНОВ ИВАНОВ

Представляващ във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ ПАРТНЕРС | ЕООД | София | Замразен Управител
2 ШОПИНГ СИТИ СОФИЯ | АД | София | Замразен Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БАРУТИН | АД | София | Замразен Съвет на директорите
2 ШОПИНГ СИТИ СОФИЯ | АД | София | Замразен Съвет на директорите

Собственост във - 1 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ ПАРТНЕРС | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ШОПИНГ СИТИ СОФИЯ | АД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице