Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 131313550, София , действащ

дата на основане: 11.10.2004

регистрация по ДДС: ДА - от 17.04.2007 г.

КИД 2008: 4752 - Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло

състояние в регистъра към 25.01.2023 последна вписана промяна на 27.09.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

959 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

408

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+2,9% trend-up

graph-green
65%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
83%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
53%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ЦВЕТА ИВАНЧЕВА КЪНЧЕВА - управител

ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ ЗАНЕВ - управител

Собственост:

ХЕДУС 100% - съдружник

СИ БИ СИ 0% - съдружник

Действителни собственици:

НЕВЕНА - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЦВЕТА ИВАНЧЕВА КЪНЧЕВА - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

БОРИЛ РАДЕВ БАЛЕВ - Действителен собственик, физическо лице

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ХЕДУС - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 408 393 881 0,1 %
down-57
В област София (столица) 227 116 667 0,2 %
down-21
В община Столична 227 116 667 0,2 %
down-21
По код на икономическа дейност (4752) 3 2 045 0,1 %
down-1

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 26 439 236 445 11,2 %
down-2 620
В област София (столица) 16 357 73 443 22,3 %
down-1 379
В община Столична 16 357 73 443 22,3 %
down-1 379
По код на икономическа дейност (4752) 36 1 461 2,5 %
down-4

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +2,9%
счетоводна печалба -67,0%
EBITDA -46,0%
общо активи +4,7%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 959
средна брутна месечна заплата 1 236
среден бюджет за месечна заплата 1 471
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за БАУМАКС БЪЛГАРИЯ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 70 587 106 359 92 835 10 868 77 252 60 324 33 818
оперативни приходи 70 561 106 345 92 803 10 673 75 425 59 198 32 796
нетни приходи от продажби 68 499 106 031 90 567 77 022 75 524 59 237 32 813
счетоводна печалба/загуба -28 783 -16 992 -12 546 -7 462 -763 -8 808 -4 065
оперативна печалба/загуба 0 0 0 0 0 0 0
нетна печалба/загуба -28 783 -16 992 -13 120 -7 481 -800 -8 663 -4 056
EBITDA -23 418 -9 647 -7 506 -4 523 1 888 -6 564 -2 920
сума на всички активи 43 551 84 937 86 096 40 178 40 297 42 646 27 334
дълготрайни активи 10 235 46 685 50 486 11 525 10 762 12 822 7 488
материални запаси 16 214 32 524 32 572 28 614 22 310 23 290 13 302
парични средства 5 894 2 815 2 507 3 059 5 975 1 738 2 171
вземания общо 11 126 2 676 514 586 1 052 4 402 3 633
задължения общо 18 617 88 788 74 347 22 222 25 951 37 500 13 525
задължения към банки 5 653 55 648 57 033 26 821 14 339 16 774 0
собствен капитал 24 866 -6 044 11 710 17 956 14 346 5 146 13 809
средно годишен персонал 590 684 663 487 426 388 247

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 590,4 511 - 640 640 639 640 636 625 600 585 575 561 549 524 511
2013 683,5 661 - 696 667 690 691 696 693 694 692 683 684 679 672 661
2012 662,9 610 - 700 619 687 692 689 700 699 677 656 649 642 635 610
2011 486,8 427 - 517 427 437 507 517 513 512 494 491 490 476 482 495
2010 426,4 412 - 441 420 412 421 422 430 425 425 422 437 430 441 432
2009 388,2 284 - 478 284 294 341 342 339 351 423 434 472 478 462 438
2008 247,2 77 - 286 77 154 250 286 268 275 272 277 268 277 282 280

Регистърни данни

Наименование:

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ

| ООД

Транслитерация:

BauMax Bulgaria OOD

ЕИК:

131313550

Адрес:

София (столица), София, бул. "Владимир Вазов" 83

Основана:

11.10.2004

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 17.04.2007

КИД 2008:

4752 - Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло

Вписан капитал:

47 970 100 лв

Внесен капитал:

47 970 100 лв

Предмет на дейност:

Търговия на едро и дребно със стоки; придобиване, развитие, управление, строителство, обзавеждане, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти и на проекти, свързани с недвижими имоти; придобиване, развитие и управление на участия в дъщерни дружества; както и извършване на всички други търговски сделки, които не са забранени от законите, а за тези, за които се изисква лиценз или разрешение – след получаването му.

История на промените

2018.12.12+

Промяна на предмет на дейност:

Търговия на едро и дребно със стоки; придобиване, развитие, управление, строителство, обзавеждане, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти и на проекти, свързани с недвижими имоти; придобиване, развитие и управление на участия в дъщерни дружества; както и извършване на всички други търговски сделки, които не са забранени от законите, а за тези, за които се изисква лиценз или разрешение – след получаването му.

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ , ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ КОИТО ИМАТ ЗА ПРЕДМЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ СВЪРЗАНИ С КРЕДИТИРАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ШЛОСЕРСКА ДЕЙНОСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЗАПАЛИМИ , ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО, РАЗЯЖДАЩИ, ДРАЗНЕЩИ, СЕНСИБИЛИЗИРАЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЕКСПЛОЗИВНИ , ОКСИДИРАЩИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, КАНЦЕРОГЕННИ, МУТАГЕНИ, ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКЦИЯ, ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПРОДАЖБА НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ВИСОКО ТОКСИЧНИ И ТОКСИЧНИ/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛ. РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ НА ЛИЗИНГ И ДР.; КУПУВАНЕ НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЖИЛИЩА, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНЖИНЕРНА ДЕЙНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ /ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ СПЕЦИАЛНИ ЗНАНИЯ/, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧАСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ НА ЧАСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

2018.02.26+

Промяна на управители:

ЦВЕТА ИВАНЧЕВА КЪНЧЕВА

ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

2017.12.28+

Промяна на съдружници:

СИ БИ СИ 0,0% дял

КАРТЕКС П 0,0% дял

2017.02.20+

Промяна на съдружници:

ХЕДУС 100,0% дял

КАРТЕКС П 0,0% дял

ХЕДУС АД 100% дял

Промяна на капитала:

47 970 100 лв.

47 970 000 лв.

2015.10.30+

Промяна на адрес:

София, район Кремиковци, бул. "Владимир Вазов" 83

София, район Кремиковци, бул. "Владимир Вазов" 83

2015.10.16+

Промяна на адрес:

София, район Кремиковци, бул. "Владимир Вазов" 83

София, район Слатина, ул. " АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ " 6, ет. 10-11

2014.12.29+

Промяна на капитала:

47 970 000 лв.

47 960 000 лв.

2014.12.12+

Промяна на съдружници:

ХЕДУС АД 100% дял

БАУМАКС АД 100% дял

Промяна на управители:

ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ ЗАНЕВ

ВИЛФРИД ГОЛ

2014.07.02+

Промяна на управители:

ЖУЛИЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЕНЕВА

ВЕРОНИКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

МИРОСЛАВ ХУЧЕК

АНИ ИВАНОВА ДЖИБОВА

2014.06.18+

Промяна на управители:

ВИЛФРИД ГОЛ

ХАЙНРИХ КУГЛЕР

2013.07.22+

Промяна на управители:

МИРОСЛАВ ХУЧЕК

АНДРАШ ШИМОНИ

2013.01.03+

Промяна на управители:

АНДРАШ ШИМОНИ

МАРКУС ДУЛЕ

2012.10.08+

Промяна на управители:

ХАЙНРИХ КУГЛЕР

КРИСТИАН ЩРАСЕР

2012.08.13+

Промяна на съдружници:

БАУМАКС АД 100% дял

БАУМАКС АД 62,6% дял

ФРИТЦ ШЬОМЕР ООД 37,4% дял

2012.07.18+

Промяна на управители:

ВЕРОНИКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ЕЛМАР ВАЙНЕРТ

Промяна на управители:

ВЕРНЕР НОЙВИРТ - РИЙДЪЛ АВСТРИЯ

ХАНС-ЙОРГ ГРАЙМЕЛ

2012.06.22+

Промяна на съдружници:

БАУМАКС АД 62,6% дял

ФРИТЦ ШЬОМЕР ООД 37,4% дял

БАУМАКС АД 100% дял

Промяна на управители:

КРИСТИАН ЩРАСЕР

Промяна на предмет на дейност:

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ , ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ КОИТО ИМАТ ЗА ПРЕДМЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ СВЪРЗАНИ С КРЕДИТИРАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ШЛОСЕРСКА ДЕЙНОСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЗАПАЛИМИ , ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО, РАЗЯЖДАЩИ, ДРАЗНЕЩИ, СЕНСИБИЛИЗИРАЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЕКСПЛОЗИВНИ , ОКСИДИРАЩИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, КАНЦЕРОГЕННИ, МУТАГЕНИ, ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКЦИЯ, ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПРОДАЖБА НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ВИСОКО ТОКСИЧНИ И ТОКСИЧНИ/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛ. РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ НА ЛИЗИНГ И ДР.; КУПУВАНЕ НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЖИЛИЩА, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНЖИНЕРНА ДЕЙНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ /ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ СПЕЦИАЛНИ ЗНАНИЯ/, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧАСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ НА ЧАСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ , ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ КОИТО ИМАТ ЗА ПРЕДМЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ СВЪРЗАНИ С КРЕДИТИРАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ШЛОСЕРСКА ДЕЙНОСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЗАПАЛИМИ , ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО, РАЗЯЖДАЩИ, ДРАЗНЕЩИ, СЕНСИБИЛИЗИРАЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ЕКСПЛОЗИВНИ , ОКСИДИРАЩИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, КАНЦЕРОГЕННИ, МУТАГЕНИ, ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКЦИЯ, ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПРОДАЖБА НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА , КОИТО СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ВИСОКО ТОКСИЧНИ И ТОКСИЧНИ/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛ. РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/.

Промяна на легалната форма:

Дружество с ограничена отговорност

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Промяна на капитала:

47 960 000 лв.

30 000 000 лв.

2012.02.03+

Промяна на управители:

АЛОИС ПЕНИНГЕР АВСТРИЯ

Промяна на управители:

АНИ ИВАНОВА ДЖИБОВА

2011.08.31+

Промяна на управители:

МАРКУС ДУЛЕ

НИКОЛА СЕКАЙ

Промяна на управители:

МАРКУС ДУЛЕ

МАРКУС ДУЛЕ

2011.05.02+

Промяна на управители:

ХАНС-ЙОРГ ГРАЙМЕЛ

Промяна на управители:

ЕЛМАР ВАЙНЕРТ

Промяна на адрес:

София, район Слатина, ул. " АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ " 6, ет. 10-11

София, район Слатина, ул. " АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ " 6, ет. 10-11

2011.01.13+

Промяна на капитала:

30 000 000 лв.

25 000 000 лв.

2010.09.29+

Промяна на капитала:

25 000 000 лв.

20 000 000 лв.

2010.09.02+

Промяна на съдружници:

БАУМАКС АД 100% дял

БАУМАКС АД АВСТРИЯ 3400 ГР.КЛОСТЕРНОЙБУРГ 100% дял

2009.09.07+

Промяна на управители:

НИКОЛА СЕКАЙ

АНДРАШ ШИМОНИ УНГАРИЯ

Промяна на управители:

ЖУЛИЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЕНЕВА

ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА

Накратко за БАУМАКС БЪЛГАРИЯ

БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД (BauMax Bulgaria OOD), с ЕИК 131313550, е основана на 11.10.2004 г. и е свързана с 2 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 47 970 100 лева. Представлява се от ЦВЕТА ИВАНЧЕВА КЪНЧЕВА - Управител, ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ ЗАНЕВ - Управител. Съдружници в БАУМАКС БЪЛГАРИЯ са ХЕДУС с 100,0% от капитала, СИ БИ СИ с 0,0% от капитала.

Дружеството е на 408 място по приходи в България за 2021 г., на 227 място в област София (столица), на 227 място в Столична и на 3 място по приходи в своята индустрия по КИД 4752 - Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло.

Средномесечната нетна работна заплата в БАУМАКС БЪЛГАРИЯ за 2021 г. е в размер на 959 лв, което му отрежда 26 439 място по приходи в България за 2021 г., на 16357 място в област София (столица), на 16357 място в община Столична и 36 по КИД - 4752.

За 2021 г. БАУМАКС БЪЛГАРИЯ реализира 2,9% ръст на приходите, -67,0% спад на печалбата, -46,0% спад на EBITDA, 4,7% ръст на активите.

Съдружия

Дружества от група - 2 (дружества със същия мажоритарен собственик - ХЕДУС)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за групата - майка и дъщерни д-ва
1 100.0% БИ ЕНД О ХЕДУС | ЕООД | София | Действащ
2 100.0% БАУМАКС БЪЛГАРИЯ | ООД | София | Действащ
ХЕДУС | ЕАД | София | Действащ - дружество майка

Исторически Съдружия