Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

БОРИКА АД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 201230426, София , действащ

дата на основане: 12.08.2010

регистрация по ДДС: ДА - от 12.08.2010 г.

КИД 2008: 6311 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 12.07.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

3 058 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

1 016

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+12,1% trend-up

graph-green
13%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
457%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
657%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - съвет на директорите

МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - представител

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ - съвет на директорите

КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ - съвет на директорите

МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - съвет на директорите

ТАМАШ ХАК-КОВАЧ - съвет на директорите

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА - съвет на директорите

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ - съвет на директорите

НИКОЛА ХРИСТОВ БАКАЛОВ - съвет на директорите

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА - съвет на директорите

Собственост:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 36% - акционер

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 14% - акционер

БАНКА ДСК 11% - акционер

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 9% - акционер

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ 9% - акционер

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 6% - акционер

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 4% - акционер

ОБЩИНСКА БАНКА 4% - акционер

КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ 3% - акционер

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 1% - акционер

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 1% - акционер

ИНВЕСТБАНК 1% - акционер

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) 1% - акционер

ТОКУДА БАНК 0% - акционер

БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ 0% - акционер

СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ 0% - акционер

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 0% - акционер

ТЕКСИМ БАНК 0% - акционер

ТИ БИ АЙ БАНК 0% - акционер

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ 0% - акционер

Действителни собственици:

ДИМИТЪР БОРИСОВ РАДЕВ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Действителен собственик, физическо лице

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 1 016 393 881 0,3 %
down-64
В област София (столица) 550 116 667 0,5 %
down-13
В община Столична 550 116 667 0,5 %
down-13
По код на икономическа дейност (6311) 1 783 0,1 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 5 171 236 445 2,2 %
down-640
В област София (столица) 4 016 73 443 5,5 %
down-460
В община Столична 4 016 73 443 5,5 %
down-460
По код на икономическа дейност (6311) 55 435 12,6 %
down-15

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +12,1%
счетоводна печалба +34,1%
EBITDA +17,3%
общо активи +6,7%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 3 058
средна брутна месечна заплата 3 811
среден бюджет за месечна заплата 4 379
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за БОРИКА

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
общо приходи 33 913 32 754 31 292 28 794 28 238 27 019
оперативни приходи 32 951 31 895 30 015 27 322 26 352 25 162
нетни приходи от продажби 32 761 31 845 29 917 27 545 26 684 0
счетоводна печалба/загуба 6 284 9 820 9 549 8 716 8 777 9 701
оперативна печалба/загуба 8 949 9 063 8 393 7 102 6 420 25 162
нетна печалба/загуба 5 653 8 836 8 590 7 841 7 895 8 726
EBITDA 11 507 14 650 14 208 13 334 12 589 9 701
сума на всички активи 65 239 68 003 67 443 66 436 67 260 61 179
дълготрайни активи 23 871 26 213 25 489 24 645 25 801 0
материални запаси 352 335 364 310 396 0
парични средства 36 187 37 275 36 906 36 181 35 334 0
вземания общо 1 461 1 449 2 081 3 104 3 126 0
задължения общо 2 083 1 399 1 183 1 799 2 571 4 384
задължения към банки 0 0 0 0 0 0
собствен капитал 62 381 65 585 65 386 64 637 64 689 56 795
средно годишен персонал 302 296 293 288 281 0

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 301,6 294 - 306 294 299 298 301 304 306 305 303 303 303 300 303
2013 296,3 294 - 299 294 295 294 294 295 295 298 298 298 298 298 299
2012 293,1 291 - 296 292 291 292 292 291 292 292 295 294 296 295 295
2011 287,8 285 - 290 289 288 288 288 288 285 287 287 287 288 288 290
2010 117,1 276 - 285 276 279 281 284 285

Регистърни данни

Наименование:

БОРИКА

| АД

Транслитерация:

BORICA AD

ЕИК:

201230426

Адрес:

София (столица), София, бул. Цар Борис III 41

Основана:

12.08.2010

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 12.08.2010

КИД 2008:

6311 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности

Вписан капитал:

15 958 410 лв

Внесен капитал:

15 958 410 лв

Предмет на дейност:

1.Проектиране, стандартизиране, изграждане и опериране на платежни системи за обслужване на платежни операции в лева, евро и платежни операции, инициирани с платежни инструменти, свързани с карти; 2.Проектиране, стандартизиране изграждане и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; 3.Обслужване на издаването и приемането на платежни инструменти, свързани с карта и авторизация на платежни операции; 4.Осигуряване на достижимост между доставчици на платежни услуги със собствени авторизационни центрове и свързаните с това услуги, както и осигуряване на авторизация от издателя; 5.Изграждане, обслужване и предоставяне на технологична инфраструктура за извършване на платежни операции, ИТ и инженерингови услуги; 6.Извършване на платежни услуги по: 6.1 приемане на плащания с платежни инструменти; 6.2 услуги по иницииране на плащане; 6.3 услуги по предоставяне на информация за сметка; 7.Развитие и опериране на Национална платежна картова схема; 8.Проектиране, стандартизация, изграждане и опериране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи; 9.Предоставяне на допълнителни услуги, свързани с платежни инструменти, свързани с карти като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН и др.; 10.Поддържане на система за следене и управление на риска при изпълнение на платежни операции с платежни инструменти, свързани с карта, и предоставяне на информация за злоупотреби; 11.Следене и информиране на доставчиците на платежни услуги за състоянието на техните терминални устройства и паричната наличност в тях и предоставяне на информация за извършваните операции с техни карти и на техни устройства; 12.Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп; 13.Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти; 14.Разработване, поддържане и опериране на информационни системи и услуги; 15.Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги; 16.Изграждане и доставка на удостоверителни услуги; 17.Сертифициране и инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура; 18.Обучение на потребители за обслужване и авторизация, и плащания чрез платежни инструменти, свързани с карти и други платежни инструменти; 19.Разработване, поддържане и опериране на „Система за електронни бюджетни разплащания“ (СЕБРА); 20.Предоставяне на услуги като SWIFT Сервизно бюро за осъществяване на връзка към мрежата на SWIFT, както и други услуги, свързани със SWIFT; 21.Търговска и консултантска дейност; 22.Други дейности, незабранени от закона, след получаване на изискуемите лицензи и разрешения, ако това е необходимо.

История на промените

2022.07.12+

Промяна на управители:

НИКОЛА ХРИСТОВ БАКАЛОВ

ТАМАШ ХАК-КОВАЧ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ

ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

2021.09.24+

Промяна на управители:

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

АНГЕЛ КИРИЛИОВ ГЕКОВ

ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА

2021.06.18+

Промяна на съдружници:

ИНВЕСТБАНК АД 1,1% дял

БАНКА ДСК ЕАД 11,2% дял

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 8,7% дял

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 8,5% дял

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 1,7% дял

ИНВЕСТБАНК АД 0,9% дял

БАНКА ДСК ЕАД 7,1% дял

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 4,2% дял

ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД 0,2% дял

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 6,9% дял

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 6,6% дял

СИБАНК АД 2,1% дял

Промяна на управители:

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ

ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА

ПЕТЪР ГРОЗДЕВ АНДРОНОВ

2020.09.23+

Промяна на предмет на дейност:

1.Проектиране, стандартизиране, изграждане и опериране на платежни системи за обслужване на платежни операции в лева, евро и платежни операции, инициирани с платежни инструменти, свързани с карти; 2.Проектиране, стандартизиране изграждане и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; 3.Обслужване на издаването и приемането на платежни инструменти, свързани с карта и авторизация на платежни операции; 4.Осигуряване на достижимост между доставчици на платежни услуги със собствени авторизационни центрове и свързаните с това услуги, както и осигуряване на авторизация от издателя; 5.Изграждане, обслужване и предоставяне на технологична инфраструктура за извършване на платежни операции, ИТ и инженерингови услуги; 6.Извършване на платежни услуги по: 6.1 приемане на плащания с платежни инструменти; 6.2 услуги по иницииране на плащане; 6.3 услуги по предоставяне на информация за сметка; 7.Развитие и опериране на Национална платежна картова схема; 8.Проектиране, стандартизация, изграждане и опериране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи; 9.Предоставяне на допълнителни услуги, свързани с платежни инструменти, свързани с карти като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН и др.; 10.Поддържане на система за следене и управление на риска при изпълнение на платежни операции с платежни инструменти, свързани с карта, и предоставяне на информация за злоупотреби; 11.Следене и информиране на доставчиците на платежни услуги за състоянието на техните терминални устройства и паричната наличност в тях и предоставяне на информация за извършваните операции с техни карти и на техни устройства; 12.Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп; 13.Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти; 14.Разработване, поддържане и опериране на информационни системи и услуги; 15.Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги; 16.Изграждане и доставка на удостоверителни услуги; 17.Сертифициране и инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура; 18.Обучение на потребители за обслужване и авторизация, и плащания чрез платежни инструменти, свързани с карти и други платежни инструменти; 19.Разработване, поддържане и опериране на „Система за електронни бюджетни разплащания“ (СЕБРА); 20.Предоставяне на услуги като SWIFT Сервизно бюро за осъществяване на връзка към мрежата на SWIFT, както и други услуги, свързани със SWIFT; 21.Търговска и консултантска дейност; 22.Други дейности, незабранени от закона, след получаване на изискуемите лицензи и разрешения, ако това е необходимо.

1.Проектиране, стандартизиране, изграждане и опериране на платежни системи за обслужване на платежни операции в лева, евро и платежни операции, инициирани с платежни инструменти, свързани с карти; 2.Проектиране, стандартизиране изграждане и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; 3.Обслужване на издаването и приемането на платежни инструменти, свързани с карта и авторизация на платежни операции; 4.Осигуряване на достижимост между доставчици на платежни услуги със собствени авторизационни центрове и свързаните с това услуги, както и осигуряване на авторизация от издателя; 5.Изграждане, обслужване и предоставяне на технологична инфраструктура за извършване на платежни операции, ИТ и инженерингови услуги; 6.Извършване на платежни услуги по приемане на плащания с платежни инструменти; 7.Развитие и опериране на Национална платежна картова схема; 8.Проектиране, стандартизация, изграждане и опериране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи; 9.Предоставяне на допълнителни услуги, свързани с платежни инструменти, свързани с карти като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН и др.; 10.Поддържане на система за следене и управление на риска при изпълнение на платежни операции с платежни инструменти, свързани с карта, и предоставяне на информация за злоупотреби; 11.Следене и информиране на доставчиците на платежни услуги за състоянието на техните терминални устройства и паричната наличност в тях и предоставяне на информация за извършваните операции с техни карти и на техни устройства; 12.Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп; 13.Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти; 14.Разработване, поддържане и опериране на информационни системи и услуги; 15.Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги; 16.Изграждане и доставка на удостоверителни услуги; 17.Сертифициране и инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура; 18.Обучение на потребители за обслужване и авторизация, и плащания чрез платежни инструменти, свързани с карти и други платежни инструменти; 19.Разработване, поддържане и опериране на „Система за електронни бюджетни разплащания“ (СЕБРА); 20.Предоставяне на услуги като SWIFT Сервизно бюро за осъществяване на връзка към мрежата на SWIFT, както и други услуги, свързани със SWIFT; 21.Търговска и консултантска дейност; 22.Други дейности, незабранени от закона, след получаване на изискуемите лицензи и разрешения, ако това е необходимо.

2019.06.21+

Промяна на управители:

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ

ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН

2018.11.07+

Промяна на управители:

АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ

МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ

2018.06.22+

Промяна на предмет на дейност:

1.Проектиране, стандартизиране, изграждане и опериране на платежни системи за обслужване на платежни операции в лева, евро и платежни операции, инициирани с платежни инструменти, свързани с карти; 2.Проектиране, стандартизиране изграждане и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; 3.Обслужване на издаването и приемането на платежни инструменти, свързани с карта и авторизация на платежни операции; 4.Осигуряване на достижимост между доставчици на платежни услуги със собствени авторизационни центрове и свързаните с това услуги, както и осигуряване на авторизация от издателя; 5.Изграждане, обслужване и предоставяне на технологична инфраструктура за извършване на платежни операции, ИТ и инженерингови услуги; 6.Извършване на платежни услуги по приемане на плащания с платежни инструменти; 7.Развитие и опериране на Национална платежна картова схема; 8.Проектиране, стандартизация, изграждане и опериране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи; 9.Предоставяне на допълнителни услуги, свързани с платежни инструменти, свързани с карти като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН и др.; 10.Поддържане на система за следене и управление на риска при изпълнение на платежни операции с платежни инструменти, свързани с карта, и предоставяне на информация за злоупотреби; 11.Следене и информиране на доставчиците на платежни услуги за състоянието на техните терминални устройства и паричната наличност в тях и предоставяне на информация за извършваните операции с техни карти и на техни устройства; 12.Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп; 13.Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти; 14.Разработване, поддържане и опериране на информационни системи и услуги; 15.Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги; 16.Изграждане и доставка на удостоверителни услуги; 17.Сертифициране и инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура; 18.Обучение на потребители за обслужване и авторизация, и плащания чрез платежни инструменти, свързани с карти и други платежни инструменти; 19.Разработване, поддържане и опериране на „Система за електронни бюджетни разплащания“ (СЕБРА); 20.Предоставяне на услуги като SWIFT Сервизно бюро за осъществяване на връзка към мрежата на SWIFT, както и други услуги, свързани със SWIFT; 21.Търговска и консултантска дейност; 22.Други дейности, незабранени от закона, след получаване на изискуемите лицензи и разрешения, ако това е необходимо.

1. Проектиране, стандартизиране, изграждане и опериране на платежни системи за обслужване на платежни операции в лева, евро и платежни операции, инициирани с банкови карти; 2. Проектиране, стандартизиране изграждане и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; 3. Изпълнение на междубанкови налични парични преводи; 4. Проектиране, стандартизация, изграждане и опериране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи; 5. Предоставяне на допълнителни услуги свързани с банкови карти като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН и др.; 6. Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп; 7. Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с банкови карти; 8. Разработване, поддържане и опериране на информационни системи и услуги; 9. Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги; 10. Изграждане и доставка на удостоверителни услуги; 11. Инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура; 12. Обучение на потребители за обслужване и авторизация и плащания чрез банкови карти и други платежни инструменти; 13. Търговска и консултантска дейност; 14. Други дейности, незабранени от закона, след получаване на изискуемите лицензи и разрешения, ако това е необходимо.

2017.11.21+

Промяна на управители:

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Промяна на адрес:

София, район Красно село, бул. Цар Борис III 41

София, район Красно село, бул. Цар Борис III 41

2017.08.04+

Промяна на съдружници:

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 0,2% дял

БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ 0,2% дял

ТОКУДА БАНК АД 0,3% дял

СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 0,2% дял

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ КЧТ 0,0% дял

ТЕКСИМ БАНК АД 0,1% дял

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 0,1% дял

ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД 0,2% дял

Промяна на управители:

ПЕТЪР ГРОЗДЕВ АНДРОНОВ

СТИЛИЯН ПЕТКОВ ВЪТЕВ

2017.06.30+

Промяна на наименованието:

БОРИКА

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ

Промяна на адрес:

София, район Красно село, бул. Цар Борис III 41

София, район Младост, бул. Цариградско шосе 117

Промяна на капитала:

15 958 410 лв.

10 638 940 лв.

2016.07.26+

Промяна на управители:

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТАНЕВ

2016.06.22+

Промяна на управители:

ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ

ЕМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЦЕКОВ

ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА

2014.05.31+

Промяна на управители:

ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА

2013.08.09+

Промяна на управители:

КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

РУМЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

2013.05.29+

Промяна на управители:

МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ

Промяна на адрес:

София, район Младост, бул. Цариградско шосе 117

София, район Младост, бул. Цариградско шосе 117

2010.08.17+

Промяна на управители:

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТАНЕВ

Накратко за БОРИКА

БОРИКА АД (BORICA AD), с ЕИК 201230426, е основана на 12.08.2010 г. и е свързана с 1 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 15 958 410 лева. Представлява се от НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - Съвет на директорите, МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Представител, ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ - Съвет на директорите, КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите, МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ ВИЧЕВ - Съвет на директорите, ТАМАШ ХАК-КОВАЧ - Съвет на директорите, ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА - Съвет на директорите, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ - Съвет на директорите, НИКОЛА ХРИСТОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите, ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА - Съвет на директорите. Съдружници в БОРИКА са БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА с 36,1% от капитала, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК с 13,8% от капитала, БАНКА ДСК с 11,2% от капитала, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА с 8,7% от капитала, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ с 8,5% от капитала, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА с 5,8% от капитала, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА с 4,2% от капитала, ОБЩИНСКА БАНКА с 3,8% от капитала, КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ с 2,6% от капитала, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ с 1,1% от капитала, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК с 1,1% от капитала, ИНВЕСТБАНК с 1,1% от капитала, ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) с 0,8% от капитала, ТОКУДА БАНК с 0,3% от капитала, БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ с 0,2% от капитала, СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ с 0,2% от капитала, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ с 0,2% от капитала, ТЕКСИМ БАНК с 0,1% от капитала, ТИ БИ АЙ БАНК с 0,1% от капитала, ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ с 0,0% от капитала.

Дружеството е на 1 016 място по приходи в България за 2021 г., на 550 място в област София (столица), на 550 място в Столична и на 1 място по приходи в своята индустрия по КИД 6311 - Обработка на данни, хостинг и подобни дейности.

Средномесечната нетна работна заплата в БОРИКА за 2021 г. е в размер на 3058 лв, което му отрежда 5 171 място по приходи в България за 2021 г., на 4016 място в област София (столица), на 4016 място в община Столична и 55 по КИД - 6311.

За 2021 г. БОРИКА реализира 12,1% ръст на приходите, 34,1% ръст на печалбата, 17,3% ръст на EBITDA, 6,7% ръст на активите.

Съдружия

Асоциирани дружества - 1 (в които БОРИКА има под 50% участие)

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

с дял наименование
(правна форма, седалище, статус)
общо
приходи
собствен
капитал
персонал
1 2.2% ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ

Понастоящем в съдружие със - 11

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

дял съдружник
(наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице)
в дружество
(наименование, п. форма, седалище, статус)
1 43.7% МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
2 5.0% РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
3 5.0% ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
4 5.0% КАПМАН ХОЛДИНГ АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
5 5.0% УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
6 5.0% БАНКА ДСК АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
7 4.5% БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
8 4.4% ТЕКСИМ БАНК АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
9 2.1% СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
10 2.0% ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ
11 0.5% ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР | АД | София | Действащ

Исторически Съдружия