Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 115552190, Пловдив , действащ

дата на основане: 28.04.2000

регистрация по ДДС: ДА - от 03.05.2000 г.

КИД 2008: 3513 - Разпределение на електрическа енергия

състояние в регистъра към 26.01.2023 последна вписана промяна на 12.10.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

2 263 лв. trend-down

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

103

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+6,3% trend-up

graph-green
11%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
205%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
571%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

ДИМЧО ТОДОРОВ КОСТОВ - прокурист

СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ - представител

ЙОАХИМ ГАСЕР - представител

СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ - съвет на директорите

ЙОАХИМ ГАСЕР - съвет на директорите

ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ - представител

ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ - съвет на директорите

Собственост:

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ 100% - едноличен собственик на капитала

Действителни собственици:

ФРАНЦ МИТЕРМАЙЕР - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЩЕФАН ШИШКОВИЦ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЕВН АГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол

ЙОХАНЕС ЛАНГ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ВЕРНЕР ХЕНГСТ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

ЕВН АГ - Действителен собственик, физическо лице

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 103 393 881 0,0 %
down-16
В област Пловдив 10 38 114 0,0 %
down-2
В община Пловдив 6 25 295 0,0 %
even0
По код на икономическа дейност (3513) 2 9 22,2 %
even0

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 7 573 236 445 3,2 %
down-1 508
В област Пловдив 405 23 330 1,7 %
down-101
В община Пловдив 337 15 486 2,2 %
down-82
По код на икономическа дейност (3513) 1 8 12,5 %
up1

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +6,3%
счетоводна печалба -18,8%
EBITDA -5,8%
общо активи +0,6%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 2 263
средна брутна месечна заплата 2 917
среден бюджет за месечна заплата 3 469
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ

година 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
общо приходи 144 709 363 528 398 335 357 354 347 750 377 640 375 632
оперативни приходи 144 096 362 846 397 907 348 293 323 185 374 830 368 487
нетни приходи от продажби 115 230 331 227 348 889 324 504 323 185 354 240 356 440
счетоводна печалба/загуба -108 777 63 474 59 481 71 770 44 733 59 323 37 283
оперативна печалба/загуба 0 63 181 63 364 58 891 14 812 53 431 27 931
нетна печалба/загуба -98 198 56 181 50 308 65 560 39 921 52 505 33 351
EBITDA -42 861 133 280 131 561 146 478 118 796 136 377 116 160
сума на всички активи 1 024 107 1 061 196 1 021 072 869 180 761 351 736 473 681 487
дълготрайни активи 761 171 746 832 747 206 696 904 657 509 622 726 571 186
материални запаси 14 876 14 936 14 690 12 247 7 030 11 119 19 865
парични средства 66 549 136 286 37 773 69 013 22 116 23 049 372
вземания общо 154 061 145 634 201 907 77 548 47 299 55 747 68 208
задължения общо 187 458 110 457 156 984 295 165 252 896 262 939 260 631
задължения към банки 9 170 39 645 55 540 71 450 33 592 39 711 60 673
собствен капитал 610 281 709 396 624 658 574 015 508 455 473 534 421 029
средно годишен персонал 1 752 1 828 1 887 2 527 2 759 3 015 3 164

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 1,751,9 1 679 - 1 784 1 781 1 784 1 779 1 779 1 775 1 768 1 781 1 776 1 731 1 701 1 689 1 679
2013 1,827,7 1 789 - 1 847 1 839 1 841 1 833 1 834 1 827 1 827 1 847 1 840 1 839 1 808 1 808 1 789
2012 1,886,7 1 844 - 1 996 1 996 1 952 1 946 1 880 1 866 1 864 1 868 1 867 1 863 1 847 1 847 1 844
2011 2,527,1 2 140 - 2 692 2 692 2 685 2 666 2 655 2 640 2 626 2 627 2 624 2 617 2 181 2 172 2 140
2010 2,759,3 2 710 - 2 835 2 835 2 825 2 801 2 759 2 760 2 748 2 749 2 748 2 738 2 710 2 723 2 716
2009 3,014,8 2 899 - 3 054 3 034 3 035 3 054 3 042 3 044 3 039 3 053 3 033 3 025 3 006 2 913 2 899
2008 3,163,7 3 072 - 3 245 3 245 3 204 3 191 3 198 3 178 3 141 3 177 3 161 3 141 3 138 3 118 3 072
2007 3,347,3 3 265 - 3 423 3 407 3 423 3 373 3 357 3 351 3 351 3 357 3 347 3 342 3 309 3 285 3 265
2006 1,694,8 760 - 3 441 760 778 770 778 1 259 1 702 1 667 1 664 1 641 2 980 2 897 3 441
2005 406,3 192 - 732 199 193 192 192 328 328 324 590 591 588 618 732

Регистърни данни

Наименование:

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ

| ЕАД

Транслитерация:

Elektrorazpredelenie Yug EAD

ЕИК:

115552190

Адрес:

Пловдив, Пловдив, ХРИСТО Г. ДАНОВ 37

Основана:

28.04.2000

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 03.05.2000

КИД 2008:

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Вписан капитал:

1 564 000 лв

Внесен капитал:

1 564 000 лв

Предмет на дейност:

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ СЪС СРЕДНО, НИСКО И ВИСОКО НАРПРЕЖЕНИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С ЦЕЛ СНАБДЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ДРУЖЕСТВОТО / ЕРМ / НА ТЕРИТОРИЯТА,НА КОЯТО ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА; РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СНАБДЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕРМ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В РЕГИОНА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПОДАВАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ.

История на промените

2021.05.10+

Промяна на управители:

АНТОН АНДОНОВ ГРАМАТИКОВ

2020.12.31+

Промяна на управители:

ЙОАХИМ ГАСЕР

СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ

КАРЛ ДЕНК

АЛЕКСАНДЕР СИПЕК

2019.09.30+

Промяна на управители:

АЛЕКСАНДЕР СИПЕК

ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ

2019.09.09+

Промяна на управители:

ДИМЧО ТОДОРОВ КОСТОВ

2019.08.30+

Промяна на управители:

ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

2018.05.10+

Промяна на управители:

КАРЛ ДЕНК

РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР

2017.05.19+

Промяна на наименованието:

Електроразпределение Юг

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

2016.12.30+

Промяна на управители:

КАРЛ ПЕТЕР

2013.12.10+

Промяна на управители:

АНТОН АНДОНОВ ГРАМАТИКОВ

КАРЛ ПЕТЕР

2013.12.02+

Промяна на управители:

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ

РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР

ЕВН БЪЛГАРИЯ БЕТАИЛИГУНГС- УНД МЕНИДЖМЪНТХОЛДИНГ 21 ГМБХ

ЕВН МРЕЖОВ МЕНИДЖМЪНТ

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ

2013.05.20+

Промяна на съдружници:

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ 100% дял

ЕВН АГ 100% дял

2013.04.15+

Промяна на управители:

ЕВН БЪЛГАРИЯ БЕТАИЛИГУНГС- УНД МЕНИДЖМЪНТХОЛДИНГ 21 ГМБХ

ЕВН МРЕЖОВ МЕНИДЖМЪНТ

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР

ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ

ЖАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

РОБЕРТ ДИК

ЙОХАНЕС РАЙНДЛ

2013.04.09+

Промяна на управители:

ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЦЪРЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА

КАРЛ ПЕТЕР

ВЕЛКО РАДНЕВ КУРШУМОВ

2013.01.03+

Промяна на управители:

РОНАЛД БРЕХЕЛМАХЕР

ВОЛФГАНГ ХУМЕР

ИВАН НИКОЛОВ САЧКОВ

КЛАУС КОЛХУБЕР

2012.10.03+

Промяна на легалната форма:

Еднолично акционерно дружество

Акционерно дружество

2012.07.06+

Промяна на адрес:

Пловдив, район Централен, ХРИСТО Г. ДАНОВ 37

Пловдив, район Централен, ХРИСТО Г. ДАНОВ 37

2011.09.29+

Промяна на управители:

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ТОМОВ

2011.09.28+

Промяна на управители:

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

2011.04.12+

Промяна на управители:

ГОЧО ДИМИТРОВ ЧЕМШИРОВ

РОБЕРТ ДИК

КЛАУС КОЛХУБЕР

ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР

ЩЕФАН ШИШКОВИЦ

ПЕТЕР ЛАЙР

Промяна на управители:

КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

2010.09.28+

Промяна на управители:

ВЕЛКО РАДНЕВ КУРШУМОВ

2010.04.20+

Промяна на управители:

ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР

ВЕРНЕР ХЕНГСТ

2010.03.29+

Промяна на управители:

ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР

2010.01.05+

Промяна на управители:

ВОЛФГАНГ ХУМЕР

ЙОХАНЕС РАЙНДЛ

МИХАЕЛ ЛЕНГЛЕ

ВЕРНЕР КАСАГРАНДЕ

2009.12.19+

Промяна на управители:

КАРЛ ПЕТЕР

2009.09.15+

Промяна на управители:

ВОЛФГАНГ ХУМЕР

2009.08.31+

Промяна на управители:

ТРАЙЧО ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ

Накратко за ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД (Elektrorazpredelenie Yug EAD), с ЕИК 115552190, е основана на 28.04.2000 г. и е свързана с 1 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 1 564 000 лева. Представлява се от ДИМЧО ТОДОРОВ КОСТОВ - Прокурист, СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ - Представител, ЙОАХИМ ГАСЕР - Представител, СТОЙЧО ЗДРАВКОВ ВЪЛЧЕВ - Съвет на директорите, ЙОАХИМ ГАСЕР - Съвет на директорите, ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ - Представител, ЗДРАВКО ОГНЯНОВ БРАТОЕВ - Съвет на директорите. Съдружници в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ са ЕВН БЪЛГАРИЯ ЩРОМНЕТЦ ХОЛДИНГ ГМБХ с 100% от капитала.

Дружеството е на 103 място по приходи в България за 2021 г., на 10 място в област Пловдив, на 6 място в Пловдив и на 2 място по приходи в своята индустрия по КИД 3513 - Разпределение на електрическа енергия.

Средномесечната нетна работна заплата в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ за 2021 г. е в размер на 2263 лв, което му отрежда 7 573 място по приходи в България за 2021 г., на 405 място в област Пловдив, на 337 място в община Пловдив и 1 по КИД - 3513.

За 2021 г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ реализира 6,3% ръст на приходите, -18,8% спад на печалбата, -5,8% спад на EBITDA, 0,6% ръст на активите.

Исторически Съдружия