Общ преглед Общ преглед Управление и собственост Управление и собственост Управление Финанси Финанси Регистърни данни Регистърни данни Регистър Съдружия Съдружия

ГЛОРИЯ КОМОДИТИС ООД

статус: действащ

ЕИК, град, статус: 206207463, Бургас , действащ

дата на основане: 26.08.2020

регистрация по ДДС: ДА - от 02.09.2020 г.

КИД 2008: 4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

състояние в регистъра към 25.01.2023 последна вписана промяна на 05.09.2022 последни финансови данни за 2021

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

icon-info

Средна нетна месечна заплата за 2021 г.

2 265 лв. trend-up

graph-green
icon-info

Място по приходи в България за 2021 г.

157

graph-green
icon-info

Ръст/спад на приходите през 2021 г.

+3 960,6% trend-up

graph-green
93%

Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност

към 31.12.2021 г.
icon-info
103%

Бърза Ликвидност

към 31.12.2021 г.
icon-info
8%

Финансова Автономност

към 31.12.2021 г.
icon-info

Управление и собственост

Представляващ/и:

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ - управител

АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ - управител

Собственост:

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ 70% - съдружник

АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ 30% - съдружник

Финансови данни

Място по Приходи за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 157 393 881 0,0 %
up6 308
В област Бургас 5 26 283 0,0 %
up249
В община Бургас 4 15 434 0,0 %
up208
По код на икономическа дейност (4671) 11 544 2,0 %
up94

Място по Заплати за 2021 г.

сред компаниите място от общо в топ % промяна
В България 7 566 236 445 3,2 %
up35 413
В област Бургас 181 15 114 1,2 %
up1 500
В община Бургас 150 9 168 1,6 %
up1 067
По код на икономическа дейност (4671) 26 396 6,6 %
up143

Изменения на основни показатели за 2021

показател изменение
общо приходи +3 960,6%
счетоводна печалба +1 365,0%
EBITDA +1 365,0%
общо активи +5 224,4%

Месечни нива на заплати за 2021 г.

вид заплата / персонал лева
средна нетна месечна заплата 2 265
средна брутна месечна заплата 2 919
среден бюджет за месечна заплата 3 472
средносписъчен персонал за 2021 г.

Финансови Трендове

общо приходи

счетоводна печалба

персонал

Основни Финансови Данни за ГЛОРИЯ КОМОДИТИС

година 2021 2020
общо приходи
оперативни приходи
нетни приходи от продажби
счетоводна печалба/загуба
оперативна печалба/загуба
нетна печалба/загуба
EBITDA
сума на всички активи
дълготрайни активи
материални запаси
парични средства
вземания общо
задължения общо
задължения към банки
собствен капитал
средно годишен персонал

Забележка: Исторически финансови данни се поддържат от 2008 г. Ако липсва информация за години до 2021 г., вероятно дружеството е спряло дейност в годината, за която са последните финансови данни.

Осигурени Лица в НОИ

година средно год. мин - макс яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт ное дек
2022 -
2021 -
2020 -

Регистърни данни

Наименование:

ГЛОРИЯ КОМОДИТИС

| ООД

Транслитерация:

"GLORIA COMMODITIES" LTD.

ЕИК:

206207463

Адрес:

Бургас, Бургас, Охрид 3, ет. 2

Основана:

26.08.2020

Статус:

Действащ

ДДС регистрация:

Да, от 02.09.2020

КИД 2008:

4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

Вписан капитал:

20 000 лв

Внесен капитал:

20 000 лв

Предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; търговия с ценни книжа; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; софтуер; хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; издателска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на земеделска продукция; рентиерство; отдаване на движимо имущество и недвижими имоти под наем; индустриално строителство; лизинг; вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона; доставка, съхранение и търговия с въглища, брикети, газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно строителство, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки; търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на въглища и брикети, търговия с химически продукти, търговия с източници на светлина и топлина, покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти, производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и др. обекти на интелектуалната собственост; открития и подземен добив на въглища, инертни материали и други полезни изкопаеми, обогатяване, брикетиране, механична и термохимична преработка на въглища, определяне и контрол на качествените характеристики на въглищата

История на промените

2022.09.05+

Промяна на предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; търговия с ценни книжа; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; софтуер; хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; издателска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на земеделска продукция; рентиерство; отдаване на движимо имущество и недвижими имоти под наем; индустриално строителство; лизинг; вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона; доставка, съхранение и търговия с въглища, брикети, газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно строителство, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки; търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на въглища и брикети, търговия с химически продукти, търговия с източници на светлина и топлина, покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти, производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и др. обекти на интелектуалната собственост; открития и подземен добив на въглища, инертни материали и други полезни изкопаеми, обогатяване, брикетиране, механична и термохимична преработка на въглища, определяне и контрол на качествените характеристики на въглищата

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; търговия с ценни книжа; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; софтуер; хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; издателска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на земеделска продукция; рентиерство; отдаване на движимо имущество и недвижими имоти под наем; индустриално строителство; лизинг; вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

2021.07.14+

Промяна на съдружници:

АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ 30% дял

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ 70% дял

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ 100% дял

Промяна на легалната форма:

Дружество с ограничена отговорност

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Промяна на капитала:

20 000 лв.

2 000 лв.

2020.09.14+

Промяна на съдружници:

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ 100% дял

АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ 100% дял

Промяна на управители:

БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ

Накратко за ГЛОРИЯ КОМОДИТИС

ГЛОРИЯ КОМОДИТИС ООД ("GLORIA COMMODITIES" LTD.), с ЕИК 206207463, е основана на 26.08.2020 г. и е свързана с 1 други юридически лица.

Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 20 000 лева. Представлява се от БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ - Управител, АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ - Управител. Съдружници в ГЛОРИЯ КОМОДИТИС са БОЛЕСЛАВ ВОЙЧЕКОВСКИ с 70% от капитала, АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ с 30% от капитала.

Дружеството е на 157 място по приходи в България за 2021 г., на 5 място в област Бургас, на 4 място в Бургас и на 11 място по приходи в своята индустрия по КИД 4671 - Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти .

Средномесечната нетна работна заплата в ГЛОРИЯ КОМОДИТИС за 2021 г. е в размер на 2265 лв, което му отрежда 7 566 място по приходи в България за 2021 г., на 181 място в област Бургас, на 150 място в община Бургас и 26 по КИД - 4671.

За 2021 г. ГЛОРИЯ КОМОДИТИС реализира 3 960,6% ръст на приходите, 1 365,0% ръст на печалбата, 1 365,0% ръст на EBITDA, 5 224,4% ръст на активите.

Исторически Съдружия