ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Представляващ във: 4 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Председател
ИНСТИТУТ ЗА СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ | Фондация | София | Действащ Председател
СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Управител
ТЕХНОРЕСУРС ИНВЕСТ | ООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 3 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЯЛОВО И РИСКОВО ИНВЕСТИРАНЕ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
ИНСТИТУТ ЗА СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ | Фондация | София | Действащ Управителен съвет
КА-2015-1 | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във: 4 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
50.00% ТЕХНОРЕСУРС ИНВЕСТ | ООД | София | Действащ Съдружник
50.00% КА-2015-1 | АД | София | Действащ Акционер
45.00% СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС | ООД | София | Действащ Съдружник
11.35% АУРА КЕПИТЪЛ | АД | София | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 16 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия