ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

Представляващ във: 4 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ Представител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Пенсионен фонд | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 3 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-ОРЯХОВО | Сдружение | Оряхово | Действащ Управителен съвет
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АД | София | Действащ Надзорен съвет

Исторически участия