КИРИЛ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

Представляващ във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ИКАР-В-04 | АД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ В АТОМНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | Божурище | Действащ Управителен съвет
ИКАР-В-04 | АД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във: 3 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
12.50% ЕНЕРГОСЕРВИЗ | АД | София | Действащ Акционер
5.00% ИКАР-В-04 | АД | София | Действащ Акционер
25.00% БУЛВИНД КОНСУЛТ | ООД | Варна | Прекратяване на търговската дейност Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 10 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия