АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ НИКОЛОВ

Представляващ във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗАСЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЯДРЕНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | гр. Козлодуй | развиващ дейност управляващ
ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Председател
ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Ликвидатор

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
СПОРТЕН КЛУБ ПО БАДМИНТОН СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ-КОЗЛОДУЙ | Сдружение | Хърлец | Действащ Управителен съвет
ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | В производство по ликвидация Управителен съвет

Собственост във: 1 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
5.00% ИКАР-В-04 | АД | София | Действащ Акционер

Понастоящем в съдружие със: 3 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия