КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ

Представляващ във: 3 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЛАЙФХОЛИК | ЕООД | София | Действащ Управител
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Политическа организация | гр. София | развиващ дейност управляващ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | Политическа организация | гр. София | Замразен управляващ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | Политическа организация | гр. София | Замразен член на УС
ХИМКО | АД | Враца | Прекратяване на търговската дейност Надзорен орган в производството по несъстоятелност

Собственост във: 1 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ЛАЙФХОЛИК | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала

Исторически участия