КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

Собственост във - 2 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 25.00% МЕДЕКС | ООД | Световрачене | Действащ Съдружник
2 25.00% АВАНТЕКС | ООД | Световрачене | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.