ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ДЕНЧЕВ

Представляващ във - 3 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 Д И Д МАЙСТОРИТЕ | ООД | София | Замразен Управител
2 ДЕНЧЕВ И ДИЛКОВА - КОНСУЛТ | ООД | София | Замразен Управител
3 ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ АНАЛИЗИ И РАЗРАБОТКИ | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във - 3 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ АНАЛИЗИ И РАЗРАБОТКИ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
2 50.00% ДЕНЧЕВ И ДИЛКОВА - КОНСУЛТ | ООД | София | Замразен Съдружник
3 50.00% Д И Д МАЙСТОРИТЕ | ООД | София | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 2 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.