МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ГЪЛЪБОВ

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | ДП | София | Действащ Управителен съвет
2 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - ОБЩЕСТВО НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет