МИТКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

Представляващ във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗАСЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ В ЯДРЕНАТА ИНДУСТРИЯ | Сдружение | гр. Козлодуй | развиващ дейност управляващ

Исторически участия