МОБИЛКОМ БУЛГАРИЕН БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛТУНГС ГМБХ

Собственост във - 1 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% А1 БЪЛГАРИЯ | ЕАД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала