МУСТАФА МУСТАФОВ АХМЕДОВ

Представляващ във: 3 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ИНОВАРИВЪР | ООД | София | Действащ Управител
ПРИО НАУ | ООД | София | Действащ Управител
ТР МАШИН ГРУП | ЕООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет

Собственост във: 3 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ТР МАШИН ГРУП | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
76.80% ПРИО НАУ | ООД | София | Действащ Съдружник
45.00% ИНОВАРИВЪР | ООД | София | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 6 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Исторически участия