ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ

Представляващ във: 2 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
П И Н ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | София | Замразен Управител
ПАОН-2000 | ЕООД | София | Замразен Управител

Собственост във: 2 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
100.00% ПАОН-2000 | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала
100.00% П И Н ИНЖЕНЕРИНГ | ЕООД | София | Замразен Едноличен собственик на капитала

Исторически участия