ПЛАМЕН ДИЛКОВ ДИЛКОВ

Лицето се среща в Търговския Регистър и със следните имена:

ПЛАМЕН ДИЛКОВ ДИЛКОВ, ПЛАМЕН ДИЛКОВ ДИЛКОВ - ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | Действащ Представител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 4 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
2 ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
3 КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
4 СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - БГ | Сдружение | Благоевград | Действащ Управителен съвет

Собственост във - 1 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 50.00% ДИЛКОВ ИСТЕЙТ | ООД | София | Действащ Съдружник

Действителен Собственик във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БИ СЕЙВ НРГ | ООД | София | Замразен Действителен собственик, физическо лице

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
50.00% ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИЛКОВА ДИЛКОВ ИСТЕЙТ