РОСИЦА ИВАНОВА ГАВАНОЗОВА

Представляващ във - 10 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 БУТИК БИЛДИНГ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
2 ГРИЙН ПИЙС 87 | ООД | Ямбол | Действащ Управител
3 ЕНЕРГОСТИЛ МАКС | ЕООД | Ямбол | Действащ Управител
4 ИМ ПЕТРОЛИУМ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
5 ИМ ПЕТРОЛИУМ - ЯМБОЛ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
6 ИР ИМОТИ | ООД | Ямбол | Действащ Управител
7 АСТОРИЯ - ММ | ООД | Варна | Замразен Управител
8 ВКОРЕНИ | ООД | Ямбол | Замразен Управител
9 ИВДИ 01 | ЕООД | Маломир | Замразен Управител
10 РОСИЦА ИВАНОВА ГАВАНОЗОВА | Физическо лице - субект на Булстат | гр. Ямбол | Замразен управляващ

Собственост във - 9 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ЕНЕРГОСТИЛ МАКС | ЕООД | Ямбол | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 50.00% БУТИК БИЛДИНГ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
3 50.00% ИР ИМОТИ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
4 50.00% ИМ ПЕТРОЛИУМ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
5 50.00% ГРИЙН ПИЙС 87 | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
6 50.00% ИМ ПЕТРОЛИУМ - ЯМБОЛ | ООД | Ямбол | Действащ Съдружник
7 100.00% ИВДИ 01 | ЕООД | Маломир | Замразен Едноличен собственик на капитала
8 52.00% АСТОРИЯ - ММ | ООД | Варна | Замразен Съдружник
9 50.00% ВКОРЕНИ | ООД | Ямбол | Замразен Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.