СВИЛЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 КУИК ПРОЕКТ - НИКОЛОВ И С - ИЕ | СД | Пловдив | Замразен Представител
2 КУИК ПРОЕКТ - НИКОЛОВ И С - ИЕ | СД | Пловдив | Замразен Лице, на което е възложено управлението