ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ

Представляващ във: 1 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Длъжност Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РЕСАК | Сдружение | София | Действащ Председател

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във: 4 Юридически Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Име на компания Орган Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ | ЕАД | Крумово | Действащ Съвет на директорите
СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РЕСАК | Сдружение | София | Действащ Управителен съвет
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ | Сдружение | гр. София | развиващ дейност член на УС

Собственост във: 3 Юридически Лица

Дял Име на компания Роля Общо
приходи
Собствен
капитал
Персонал
Общо за всички дружества
3.46% ЕКОЗОНА | АД | София | Действащ Акционер
25.00% АСТРА КОНСУЛТИНГ | ООД | София | Замразен Съдружник
12.50% ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ | АД | София | Замразен Акционер

Понастоящем в съдружие със: 27 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

Дял Съдружник В дружество
60.24% СДРУЖЕНИЕ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ ЕКОЗОНА
5.85% РАДОСЛАВ МИЛЕВ КАЦАРОВ ЕКОЗОНА
5.09% АТАНАСКА ПЕТКОВА ЕКОЗОНА
5.09% КРИСТИЯН ГРИГОРОВ МИЛЕНОВ ЕКОЗОНА
4.68% ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО ЕКОЗОНА
4.58% АСЕН ЕМИЛОВ ДЮЛГЕРОВ ЕКОЗОНА
2.44% ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ПАВЛОВ ЕКОЗОНА
2.44% ГАНЧО ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ ЕКОЗОНА
2.04% ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ЕКОЗОНА
0.76% МАРГАРИТА БОЕВА ЕКОЗОНА
0.61% КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЯНЕВ ЕКОЗОНА
0.46% БОРИС СИЛВЕСТРИЕВ МИЛЧЕВ ЕКОЗОНА
0.41% ТОДОР БОРИСОВ ПАТРИКОВ ЕКОЗОНА
0.38% КАЛИН КОСТОВ КЪНЧЕВ ЕКОЗОНА
0.37% СТОЯН НИКОЛОВ ЕКОЗОНА
0.25% БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ЕКОЗОНА
0.25% ЕМИЛ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ ЕКОЗОНА
0.25% РУМЕН ТЕОДОСИЕВ ВЕНКОВ ЕКОЗОНА
0.25% ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЕВСТАТИЕВ ЕКОЗОНА
0.05% БОРИС СТЕФАНОВ СПИРОВ ЕКОЗОНА
0.04% МАЯ ВАСИЛЕВА ЕКОЗОНА
37.50% АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ
37.50% ВЕЛЛУМ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ АД ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ
25.00% АНДРЕАС АТАНАСИОС ФОТАКИС АСТРА КОНСУЛТИНГ
25.00% ЙОАНИС ЦАНЕТУЛЕАС АСТРА КОНСУЛТИНГ
25.00% АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС АСТРА КОНСУЛТИНГ
12.50% НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАЙНОВ ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ

Исторически участия