ВАСКО БОРИСОВ БАЛАБАНОВ

Представляващ във - 1 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания длъжност общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 ПРОКЮРМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | Действащ Управител

Участващ в Управителен Съвет, Съвет на Директори, Надзорен Съвет във - 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

име на компания орган общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 МОНОУТС | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите
2 СЕКЮРИТИ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ | ЕАД | София | Действащ Съвет на директорите

Собственост във - 3 юридически лица

дял име на компания роля общо
приходи
собствен
капитал
персонал
общо за всички дружества
1 100.00% ПРОКЮРМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕООД | София | Действащ Едноличен собственик на капитала
2 33.60% ФИВО | ООД | София | Действащ Съдружник
3 10.02% РИЦ 6 | ООД | Бургас | Действащ Съдружник

Понастоящем в съдружие със: 7 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.